A Csonkavár

 

horvath_katalin2001@yahoo.com

 

A csonkavár 1301-ben János Zsigmond Székely Támadja.

 

A város északkeleti végében, házaktól sűrün beépítve egy érdekes és festői vár-rom van, amelyet a lakósok egyszerüen Csonkavárnak neveznek.

A székelyek 1562-ben János Zsigmond uralkodása alatt, a segesvári katonás országgyűlés vezetőit kegyetlenül bünteti és kiváltságaitól megfosztja.

A zsarnokságra hajlandó János Zsigmond, hogy a székely népet féken tarthassa a szerzeteseket kiűzte a zárdájukból és azt erős sáncokkal és védfalakkal körülvéve várrá alakítatta át, amelyet Székely Támadtnak neveztek el.

E vár alakja csaknem szabályos négyszög alakú, körülbelül 80 lépés oldalhosszal és szögbástyákkal díszített.

E bástyák mindegyike, egymástól eltérő alakkal bír, mintha különböző korszak ízlése szerint épült volna.

A székelység, ezen fékezésére emelt erődöt nemigen szívelte el és a későbbiek során le is romboltak.

E várrom bizonyára korunk legérdekesebb és legnagyszerübb romjai közé tartozik.

Udvarhelyen e várrom egyedüli emléke a fejedelmi kornak..