A Szent-Miklós templom

 

A város felett délre felemelkedő Szent-Mihály hegyén található a Szent-Miklós templom.

Az első templom már 1332-ben állott. A reformáció elterjedtével a katolikus és a református felekezet hívei sokat veszekedtek a templom felett. Emiatt 1563-ban országgyűlés elé került az ügy, és úgy határoztak, hogy a két vallásfelekezet felváltva használja a templomot. De ez az egyetértés nem sokáig tartott, 1600 táján Mindszenti Benedek Udvarhelyszék főkirály bírája a katolikusoknak adta a templomot. De 12 év alatt megint a reformátusok kerültek felül és Németh Gergely Udvarhelyszék főkapitánya segítségével ismét a templom az ők birtokukba jutott, a katolikusokat kitiltván akik Betlenfalvára jártak istentiszteletre. A kiszorított katolikusok Brandenburgi Katalin fejedelemnőhöz folyamodtak, aki Apafi György vezetése alatt bizottságot küldött ki, de sem ez, sem az országgyűlés nem tudta kibékíteni a két felekezetet, ezért a templomot bezárták. 1633-ban Rákóczy György népszámlálást rendelt el és amint a hagyomány mondja “egy vak cigánnyal többre ment a katolikusok száma” és így a templom nekik maradt.

 

 

 

 

 

A mai templomot a XVII.. századi templom anyagának felhasználásával 1787-1793 között építették fel. A kadicsfalvi Török Ferenc udvarhelyi esperes kezdte építetni és 1793-ban Batthányi Ignác püspök szentelt fel. A templom klasszicista stílusban épült. A három hajósépülete 20 öl hosszú, tíz öl széles és a fő oltára művészi alkotás. Művészi szempontból értékesek oltárai, faragott szószéke és szobrai. A templomot Szent-Miklós tiszteletére szentelték fel .

A hívek tiszteletből a templom egyik hajójába temették Török Ferenc kanonokot.

A forrásanyagot Orbán Balázs Székelyföld leírása című művének 1. fűzetéből merítettem.

 

gal_klara@yahoo.com