Magyar nemzeti ünnepünk MÁRCIUS 15

 

maron_terez@yahoo.com

 

1848 március 15-ikével kezdődött történelmünk legdicsőségesebb korszaka, a magyar szabadságharc.

Az egész országon végigharsogott a lánglelkű költő, Petőfi Sándor kiáltása: „Talpra magyar!” és a nemzet talpra állt. Egyetlen egy napon többet cselekedett, mint azelőtt egy évszázadon keresztül. Megteremtette a sajtószabadságot, a törvény előtti egyenlőséget, eltörölte a jobbágyságot.

De a szabadság ellenségei nem pihentek ez alatt. Alig alakították meg Pesten az első magyar minisztériumot, mikor megérkezett a riasztó hír: a határok már lángokban állnak, minden felől erős hadseregek közelednek a főváros felé, hogy az elnyomók uralmát helyreállítsák. Nem számoltak azonban a magyar vitézséggel és áldozatkézséggel, amely szinte a föld alól is képes seregeket elővarázsolni, ha veszélyben a haza. Kossuth apánk városról városra járt, újonctoborzó útján. Beszédei nyomán megmozdult a föld népe, hogy fegyvert ragadjon a szabadság védelmére. Ezt a begyakoroltan, jóformán csupa újoncból álló honvédsereget vezették történelmi nevű vezéreik diadalról diadalra.

Damjanich délen, Bem apó Erdélyben, Görgey a fővezér északon győzte le az ellenséget.

Az 1849 évi tavaszi hadjárat, majd Budvár hősies elfoglalása után az ellenség minden vonalon megverve menekült az országból. Az egész világ bámulattal adózott a magyar faj barátságának és harci erényeinek.

Hiába győzött végül az oroszok túlereje a magyar szabadságharc honvédi felett. Életüket elvehették, de azt amiért ezek a honvédek dicső harcukat megvívták, a magyar szabadságot nem sikerült többé gúzsba kötni.

 

Vértanúk

Kossuth

Vers