Farkaslaka címere

 

PÉCSI L. DÁNIEL

Jelkép és arculattervező szerint

Farkaslaka, 2001. 08. 30.

A címer egy közösség jelképeinek egyike, történelmi múltjának és jelenének legfontosabb szimbóluma.A címernek a középkori kultúra máig tovább élő alkotásai. Szabályait a címertan (HERALDIKA) határozza meg. A különböző címerpajzsokon ábrázolt címerképek és színezések kialakult történelmi hagyományokat követnek, szabályait az alkotónak fegyelmezetten kell alkalmaznia.

Az a jó címer, amelyik közérthető mindenki számára és szellemi üzenete jövőbe mutató.

A címertervezéshez felhasznált szempontok:

o       •A község első írásos említése 1566-ból

o       •Az évszázadok óta folytatott szénégetés

o       •A katolikus hitéletet évszázadok óta folytató helyi lakosság

o       •A község híres szülöttjének TAMÁSI ÁRONRA utaló emlékezés

o       •A települést átszelő FEHÉR NYIKÓ PATAK és a felette magasodó GORDON-, KALONDA-, és FIRTOS TETŐ

1. A címer tervezése

Farkaslaka címerének megalkotásánál a fentiek alapján a magyarországi gyakorlatban leginkább alkalmazott lekerekített, hegyes végű címerpajzs formát választottam.

Ennek megfelelően a címerpajzsot  egy vágással (vízszintes osztás) 1.sz. felső címermezőre és 2.sz. alsó címermezőre osztottam. A két címermezőt ezüst színű hullámos pólya választja el egymástól, mely a településen átfolyó FEHÉR NYIKÓ FOLYÓCSKÁT (PATAKOT) jelképezi.

Az 1.sz. felső címermezőben zöld színű hármas hegyvonulat, kék színű háttérben a falu nevére a helyi lakosság eredetére és több évszázados tevékenységére utaló ábrázolások figyelhetők meg.

A címermező jobb felső szegletében (látvány szerint baloldalon) aranyló Nap, a bal felső szegletében (látvány szerint jobb oldalon) ezüstszínű növekvő hold látható.

Ismeretes, hogy mindkét égitest ábrázolása a székelyeket jelképezi, a kék színű háttérrel egyetemben. Ezen túlmenően a Nap az igazságosság és a bölcsesség jelképe. Együttábrázolása a Holddal az Ó-és Újszövetséget, illetve az Atyát és a Fiút jelképezik.

A címermező leghangsúlyosabb eleme a zöld színű hármas hegyvonulat középen GORDON tető jobb mancsában ezüst színű kivont szablyát tartó, arany színű, piros nyelvű farkas, valamint a két szélső vonulaton elhelyezett piros színű őrtüzek. Utóbbiak a határőrző székelyek őrtüzeit és az évszázadok óta folytatott szénégetést egyaránt jelképezik. A szablyát tartó farkas a határőrvidéket őrző szabad székelyt és egyúttal Farkaslaka névalakját is megjeleníti. A FARKAS ezen túlmenően az erőnek, a szilárd jellemnek és  a szabadságnak is fontos jelentéshordozója. A szablya ábrázolása esetünkben a bátorságnak és az igazságosságnak a jelképei.

A 2.sz. alsó címermezőben vörös színű háttérben egy nyitott könyv látható, melynek fehér lapjain az arany színű Alfa és Omega betűjének a Szentírásra, a falu lakosságának római katolikus vallására, a keresztbe fektetett PENNA (lúdtoll) pedig a település híressé vált fiára TAMÁSI ÁRONRA egyaránt utalnak.

A címerképek mellett a SZÍNEKNEK is fontos jelentéstartalmuk van.

A kék szín az égre, a levegőre, a vízre, mint elemekre, valamint az igazságra és a hűségre utal.

A fehér szín a tisztaság, büntetlenség, ártatlanság, a tökéletesség, az isteni fény, a mennyország, mely egyúttal Krisztus megdicsőülésére is utal.

A vörös szín , a tűz, a mennyei fényesség, a meleg, a szeretet színe, a véré és ez által Krisztus keresztáldozatának kifejezője.

A zöld szín, a kereszthalálból feltámadó győzedelmes Krisztust jelképezi, és ez által a keresztények feltámadásba vetett reménységét.

Az arany szín a mennyre és Isten igéjére emlékeztet bennünket.

A címerpajzs alatt kék színű szalagon, arany betűkkel a szalagszéleken a település nevének első írásos említésének 1566-os évszáma, a címeravatás 2001-es évszáma, valamint a román és magyar névalakok olvashatók.

A szalag nem szerves része a címernek.

2. FARKASLAKA ZÁSZLÓJA (keresztrudas, nyeles, asztali)

A zászlók alapszíne fehér. Ezen foglal helyet a címer. A zászlók széleit kifelé mutató vörös-kék farkasfogazat díszíti, melynek Erdély történelmi címerében a magyarokat és a székelyeket egyaránt jelképezik.