Kedvenc költőim és a természet

 

                                                                 

 

 

Három kiemelkedő egyénisége a magyar kőltészetnek:Petőfi Sándor, Arany János és Tompa Mihály. Ők szeretették meg velem, ők vezettek bele szinte kézenfogva a kőltészetbe.

“Petőfi és Arany a legmagyarabb kőltők. Ha a magyar ember eltünnék a világrol, ha ismét tenger hullámoznék az Alföld végtelen rónáin a Kárpátok tengerpartjáig, akkor is még Petőfi és Arany műveiböl rekonstruálni lehetne: Petőfiböl, miképp érzett, Aranyból, miként gondolkozott és viselkedett a magyar ember”- így emlékezik rájuk Riedl Frigyes író.

Aranynak versei szinte anyai melegséggel töltenek el, bársonyos puhasággal simogatják lelkem, míg  Petőfi egyszerü, bátor, szókimondó, szép magyar szavakat csokorba szedő sorai szívem mélyéig hatolnak.

Tompa Mihály mindkettőt jó barátjának mondhatta. Mindvégig a két nagy név hátterében, árnyékában ált szerényen. Viszont verseiben ugyanazért kűzd: a zsarnokság, az igazságtalanság  és az elnyomás ellen. Túlérzékeny lélek, nem üstökösként jött mint kőltő társai, ő nyugalomra, csendes családi békére sovárgott. Mindhármuknak kitükrözödik soraikból a természet iránti szeretetük” mennyire fáj ha őszül, ha kopik a határ:”

“Őszi tájnak hervadása!

Őszi napfény ragyogása,

Hervadásból, fényből támad

Lelkembe e kedves bánat.

.

A fák lombja csendesen hull…

Nem küzdéstűl, fájdalomtól,

Itt a végharc ösmeretlen

Lehet-e meghalni szebben?

 

Tompa Mihály

“Bús az ősznek hervadása,

      Hulló lombok, néma a táj,                                                                                                                     

De az ősznek van varázsa

Enyészetben méla báj“.

 

Arany János

 

„A természet elhagyott szentegyház,

Nincsen benne buzgó népe már:

A virágok....s hallgat orgonája,

Hallgat a sok énekesmadár.”

 

Petőfi Sándor